top of page

Hôpitaux - Baté Holim 

images.jpg

 בתי חולים

Kol Habriout – La voix de la Santé  

Centre de service téléphonique du Ministère de la Santé .☎️ *5400, 08-6241010

 
Le centre Call Habriout octroi une réponse et des informations au public, aux entreprises ainsi qu’aux personnes travaillant dans le domaine de la médecine, et dans tous les domaines dont traite le Ministère de la Santé – dont les licences professionnelles de santé, les licences de médicaments et produits pharmaceutiques, l’alimentation, les accessoires et les appareils médicaux, les demandes au centre médical de la sécurité routière, les demandes d’appareils de réhabilitation et de mobilité, l’hospitalisation d’assistance, la prise de rendez-vous dans les cliniques de vaccination, la loi d’Assurance Santé gouvernementale, les droits dans le système de santé ainsi que d’autres sujets. 

 

Les hospitalisations non urgentes nécessitent une approbation préalable d’un médecin de la Koupa  (« Afnaya - הפנייה ») qui devra être validée par l’administration de votre Koupa qui vous donnera (prévoir quelques jours pour obtenir la réponse) un formulaire n. 17  Tofess Shva-Essré - טופס 17 »).

Ce formulaire confirme à l’hôpital que votre Koupa paiera bien les soins pour vous – ATTENTION – si vous êtes hospitalisé sans ce formulaire, les frais seront à votre charge (sauf si couvert par une assurance privée).

 

Pour les urgences, il vous sera demandé de consulter un centre d’urgence de votre Koupa (y compris le week end) qui pourra décider des vous envoyer aux urgences de l’hôpital – si vous allez aux urgences de l’hôpital pour un problème qui ne nécessitera pas une hospitalisation, les frais seront à votre charge.

Par contre, si votre problème est plus sérieux, que vous êtes pris en charge par une ambulance, l’hôpital prendra en charge les frais – mais ATTENTION – les olim se font souvent « avoir » avec ses procédures et il faut bien se faire expliquer cela EN DETAIL par votre Koupa lors de votre première inscription à une des Koupot.

 

Cette couverture de base ne couvrent pas tous les frais et soins nécessaires – pour compléter la couverture santé universelle, chaque Koupat Holim propose donc des assurances complémentaires (« bitouach mashlim - ביטוח משלים ») qui demandent une participation financière mensuelle supplémentaire et ajoutent des couvertures de remboursement de médicaments, d’hospitalisation, de soins holistiques, massages, etc. Il faut bien se renseigner avant de choisir. Environ 85% des israéliens souscrivent ces assurances complémentaires des Koupot Holim.

 

Source : AAEGE 

Quelques mots utiles

°Accident - Téouna - תאונה
°Angine - Dalèkète guarone - דלקת גרון

°Bilan de santé - Bdika réfouite  - בדיקה  רפואית

°Caisse d'Assurance maladie - Koupat Holim - קופת חולים 

°Centre médical - Merkaz Briout - מרכז בריאות

°Constipation - Atsirout - עצירות

°Convulsion - Avite - עוית

°Déshydratation - Hityapshut - התייבשות

°Diarrhée - Shilshoul - שלשול

°Digestion - Ikoul -  עיכול

°Docteur "F" - Rofa - רופאה

°Docteur "M" - Rofé - רופה

°Douleurs - Kéèvim -  כאבים

°Eczéma - Guarav - אקזמה / גרב

°Examen médical -  Bdika réfouite - בדיקה רפואית

°Fièvre - Hom - חום

°Fracture - Shévèr - שבר 

°Gastrite - Dalèkète Kéva -  דלקת קיבה

°Grippe - Shapa'ate - שפעת

°Groupe sanguin - Sougue Hadam - סוג הדם

°Gynécologue -  Rofé Nachim - רופא נשים

°Hôpital - Bèt Holim - בית חולים

°Infection - Zihoume -  זהום

°Infirmerie - Mirpaha -  מרפאה

°Infirmier - Akh - אח

°Infirmière - Akhot- אחות

°Inflammation - Dalèkète - דלקת
°Malade F- Hola - חולה
°Malade M - Holé -חולה 
°Maladie - Mahala - מחלה 

°Médecin de Famille - Rofé Michpaha - רופא משפחה

°Médicament (s) - Troufa - תרופה  - Troufot - תרופות

°Microbe (s) - Haïdak - חידק - Haïdakim - חיידקים
°Nausée - B'hila - בחילה​
°Opération - Nitouah -ניתוח 
°Ordonnance - Mirsham -  מרשם 

°Oreillons - Hazérèt - חזרת

°ORL - Rofé Af Ozen Garon - רופא אף-אוזן-גרון

°Otite - Daléket Oznaïm - דלקת אוזניים

°Pédiatre - Rofé Yéladim - רופא ילדים

°Pharmacie - Bèt Merkahat - בית מרקחת

°Prise de sang - Bdikat Dam - בדיקת דם

°Protection maternelle infantile - Tipat Halav - טיפת חלב
°Radio -
Tsiloum - צילום 

°Rendez-vous - Tor - תור

°Rhume - Hitstanènoute - הצטננות

°Rougeole - Hatsèvète -  חצבת
°Salle d'attente - Hedèr amtana -  חדר המתנה
°Sédatif - Sam Arga'a - סם הרגעה

°Toux - Shioul - שיעול
°Traitement médical - Tipoul Réfoui - טיפול רפואי

°Urgences - Miyoun -  מיון

°Vaccin (s) - Hissoun - חיסון  - Hissounim - חיסונים

°Varicelle - Ababouote Rouah -  אבעבועות רוח
°Vomissement (s)- Akaa - הקאה -  - Akaot - הקאות

-Cliquez sur le nom de votre ville pour accéder directement a l'hôpital  près de chez vous. 
-Cliquez sur l'adresse pour visualier le plan d'accès. 

-Afin de nous permettre de maintenir le site à jour ,merci de nous communiquer toute erreur constatée en écrivant :à tinokland@gmail.com  

Ashdod 

בית החולים הציבורי אסותא אשדוד
Hôpital Assuta Ha-Refu'a 7

☎️ 08 300 41 00 - *8480

Site

Ashdod
Ashkélon

​Ashkélon

בית החולים ברזילי

Hôpital Barzilai  2 , Ha Istadrout .

☎️ 08 674 57 77  / URGENCE 1255-191

Site

Be'er Sheva

Be'er Sheva

בית חולים סורוקה

Hopital Soroka Sdérot Raguer .

☎️ 08 640 01 11 - URGENCE 1255-177
Site

Eilat

Eilat

בית חולים יוספטל

Centre hospitalier Yosef Tal .

☎️ 08 633 22 65

Hadéra

Hadéra

המרכז הרפואי הלל יפה

Centre médical Hillel Yaffe

URGENCE 1255-166

Haifa

Haifa

בית החולים בני ציון חיפה

Hôpital  Bnai Zion  47, Sdérot Eliyahu Golomb.

☎️ 04 835 93 59

Site

 

בית החולים כרמל חיפה
Hôpital Carmel Mikhal 7

☎️ 04 825 02 11
Site 

 

בית החולים רמב"ם, חיפה

Hôpital Rambam 8, Réhov Ha Alya Ha Shniya.

בית החולים "רמב"ם", חיפה

☎️ 1 700 505 150 - URGENCE 1255-166

Site 

Holon

Holon

בית החולים וולפסון חולון

Hôpital Wolfson  62 , Halokhamin.

☎️ 03 502 82 11 - URGENCE 1255-135

Site

Jérusalem

Jérusalem

בית חולים אלי"ן

Hôpital Alyn 84 , Olswanger .

☎️ 02 649 42 22              

Site

 

בית חולים הדסה

Hôpital Hadassah.

☎️ 02 677 68 08 

Site

       

בית החולים שערי צדק

Hôpital Sha'arei Tsedek  12 Réhov ,Shmu'el Bait.

☎️ 02 666 66 66            

Site

 

בית חולים ביקור חולים
Hopital Bikour Holim Natan Strauss  5

☎️ 02 646 44 44

Kfar Saba

Kfar Saba

בית חולים מאיר כפר סבא

Hôpital Meir 59 , Réhov Tchenikhovski.

☎️ 09 747 25 55  - URGENCE  1255-135   

Naharya 
בית החולים גליל מערבי, נהריה
Hôpital Galil

☎️ 04 910 71 07
Site 

Naharya
natanya

Natanya

בית חולים לניאדו נתניה

Hôpital Laniado 16, Réhov Divrei Haïm.

☎️ 09 860 46 66 - URGENCE  1255-191      

Site

Petah Tikva

Petah Tikva

בית חולים שניידר פתח תקווה

Hôpital Schneider 14, Réhov Kaplan.

☎️ 03 925 36 63 

Site
           

בית חולים בילינסון פתח תקווה 

Hôpital Belinson 39, Jabotinski.

☎️ 03 937 73 77 - URGENCE 125 51 34

מרכז בריאות הנפש גהה, פתח תקווה
Hôpital Psychiatrique Helsinki 1
 
☎️ 03 925 82 58 - URGENCE 03 925 82 97
Site 

Réhovot

Réhovot

בית חולים קפלן רחובות

Hopital Kaplan  5 Réhov Ha Galil.

☎️ 08 944 12 11 - URGENCE 1255-131

Site

tel aviv

Tel Aviv

בית חולים דנה תל אביב

Hôpital Dana .

☎️ 03 697 44 44 

Site 
               

בית חולים איכילוב

Hôpital  Ihilov 6, Réhov Weizmann.

☎️ 03 697 35 26 - URGENCE 1255-133

 

בית חולים תל השומר

Hôpital Tel- Ha Shomer

URGENCE 1255-131

Site    

  

Tibériade

Tiberiade

בית החולים  פורייה טבריה

Hôpital Poriya .

☎️ 04 665 22 11

Site

Tsfat 
בית חולים זיו צפת
Hôpital Ziv Derekh Rambam  

☎️ 04 682 88 11
Site 

tsfat
bottom of page